Agjencia e Lajmeve SOT NEWS

Agjencia e Lajmeve SOT NEWS Lajme nga Shqiperia, Kosova, Rajoni dhe Bota, Politike, Kronike, Aktualitet, Dossier, Kulture, Sport

Forecast

Berat, Albania

04/17/2014 - 14:00

RainNorth-northwest, Light air, 1.3 m/s14°C

3.0 mm precipitation

Pressure: 1.0073 bar

Durrës, Albania

04/17/2014 - 14:00

Partly cloudyNorth-northwest, Light breeze, 2.3 m/s13°C

0 mm precipitation

Pressure: 1.0085 bar

Korçë, Albania

04/17/2014 - 14:00

Partly cloudyEast-southeast, Light air, 0.6 m/s7°C

0.1 mm precipitation

Pressure: 1.0079 bar

Kukës, Albania

04/17/2014 - 14:00

Partly cloudyNorth, Light breeze, 1.9 m/s7°C

0.2 mm precipitation

Pressure: 1.0097 bar

Shkodër, Albania

04/17/2014 - 14:00

FairEast, Gentle breeze, 3.4 m/s14°C

0 mm precipitation

Pressure: 1.0084 bar

Tirana, Albania

04/17/2014 - 14:00

Delvis skyetNord-nordvest, Flau vind, 0.6 m/s13°C

0 mm precipitation

Pressure: 1.0081 bar

Vlorë, Albania

04/17/2014 - 14:00

Rain showersWest-northwest, Light breeze, 2.7 m/s13°C

0.5 mm precipitation

Pressure: 1.0082 bar

Weather forecast from yr.no.

Bode kontrata shtesë për të gjithë tenderat e 2012, punimet e prokuruara pa çmime fikse

Bode kontrata shtesë për të gjithë tenderat e 2012, punimet e prokuruara pa çmime fikse

Kontrolli i Lartë i Shtetit vëren se në tenderat e zhvilluar në vitin 2012 pothuajse në të gjitha kontratat e realizuara janë bërë shtesë kontrate. KLSH konstaton se këto shtesa kontratash janë bërë në; kontratat e riparimit të makinave, blerjes së karburanteve; kontrata shtesë Nr. 1894/21, datë 13.9.2012 për rikonstruksionin e zyrave të Ministrisë së Financave; kontrata shtesë Nr.45s/1, datë 3.1.2012 për blerje licencash, suport teknik dhe upgrade për sistemin e Thesarit; kontrata shtesë Nr. 6531/35 datë 22.2.2013 për ndërtim salle konferencash në Ministrinë e Financave; Kontrata shtesë furnizimi, Nr.8756/25, datë 26.102012 për blerje (furnizim/vendosje) pajisje dhe orendi zyrash për godinën e Ministrisë së Financave. Në relacionet e paraqitura nga mbikqyrësit e punimeve dhe sipërmarrësit e objekteve në kërkesat që paraqesin për shtesën e vlerës fillestare të kontratave paraqesin argumentet; si rezultat i rishikimit të projektit si dhe mbulimin e shpenzimeve të pambuluara , apo punime të paparashikuara, kërkohet të miratohet një fond shtesë në masën 20 për qind të kontratës fillestare. Argumetat janë pothuajse të njëjtë për të gjitha kontratat shtesë që janë miratuar në vitin 2012. Duke qenë se llogaritja e vlerës së kontratave është një element kyç i transparencës dhe përgjegjësisë në mënyrën se si menaxhohen fondet publike, KLSH konstaton se projektet nuk plotësohen me hollësi të çmimeve për njësi, për çdo volum dhe lloj punimi, dhënë në dokumentat e tenderit.

Punimet e prokuruara

KLSH konstaton se punimet e prokuruara nuk janë prokuruar nëpërmjet matjes së punimeve e bazuar në çmimet fikse të përcaktuara këto në Manualin e Prokurimit Publik; “Fazat e përgatitjes së procesit të prokurimit”, sipas titullit “Llogaritja e vlerës së kontratave të punimeve”, duke mos përfshirë vlerën e gjithë mallrave dhe shërbimeve të nevojshme për zbatimin e kontratës, duke krahasuar elementët e çmimeve të botuara me çmimet e tregut, specifikimet teknike të punëve, por edhe nuk janë dokumentuar ato saktë. Specifikimet teknike janë elementë kyçë për çdo procedurë të suksesshme prokurimi. Sipas KLSH, në specifikimet e bëra nga autoriteti kontraktor, mungojnë kërkesat e domosdoshme si: Përshkrimi i saktë i punës për t’u kryer; standardi i cilësisë dhe i zbatimit që duhen arritur; grafiku i dorëzimit. Mosplotësimi i këtyre kërkesave ka krijuar vështirësi në realizimin e suksesshëm të procedurave të prokurimit. Mangësitë e konstatuara përbëjnë shkelje të Ligjit të Prokurimeve si dhe të Manualit të Prokurimit Publik, pjesa V, pika 1.2, specifikimet teknike. KLSH vëren gjithashtu se të gjitha dosjet e procedurave të prokurimit që janë zhvilluar në vitin 2012 janë inventarizuar nga punonjësit e njësisë së prokurimit, por ato nuk janë arshivuar dhe dorëzuar në arkive, duke mos u firmosur këto inventarë nga marrësi në dorëzim, pra punonjësit e arkivave, mosdorëzimi i dosjeve të procedurave të prokurimit në arkivë sipas afateve përbën shkelje të Udhëzimit të APP.

 

Sunday, September 1, 2013 - 12:54
Total votes: 11