Agjencia e Lajmeve SOT NEWS

Agjencia e Lajmeve SOT NEWS Lajme nga Shqiperia, Kosova, Rajoni dhe Bota, Politike, Kronike, Aktualitet, Dossier, Kulture, Sport
  • Arrestohen deputetët Tom Doshi dhe Mark Frroku
  • Përmbyset kamioni në “Rrugën e Kombit”, 2 persona të bllokuar brenda tij
  • Gjinushi: Heqja e mandatit të Doshit dhe Frrokut, rast i paprecedent
  • Fillon komisioni parlamentar për dekriminalizimin
  • Miratohet kërkesa Prokurorise per arrestimin e Tom Doshit dhe Mark Frrokut
  • Nis seanca plenare, diskutohet kërkesa e Prokurorisë për arrestimin e Doshit dhe Frrokut
  • Rrëshqitja e dherave në Rrugën e Kombit, ARRSH: Ka bllokuar 3 korsi, kalimi bëhet vetëm me një korsi

Bode kontrata shtesë për të gjithë tenderat e 2012, punimet e prokuruara pa çmime fikse

Bode kontrata shtesë për të gjithë tenderat e 2012, punimet e prokuruara pa çmime fikse

Kontrolli i Lartë i Shtetit vëren se në tenderat e zhvilluar në vitin 2012 pothuajse në të gjitha kontratat e realizuara janë bërë shtesë kontrate. KLSH konstaton se këto shtesa kontratash janë bërë në; kontratat e riparimit të makinave, blerjes së karburanteve; kontrata shtesë Nr. 1894/21, datë 13.9.2012 për rikonstruksionin e zyrave të Ministrisë së Financave; kontrata shtesë Nr.45s/1, datë 3.1.2012 për blerje licencash, suport teknik dhe upgrade për sistemin e Thesarit; kontrata shtesë Nr. 6531/35 datë 22.2.2013 për ndërtim salle konferencash në Ministrinë e Financave; Kontrata shtesë furnizimi, Nr.8756/25, datë 26.102012 për blerje (furnizim/vendosje) pajisje dhe orendi zyrash për godinën e Ministrisë së Financave. Në relacionet e paraqitura nga mbikqyrësit e punimeve dhe sipërmarrësit e objekteve në kërkesat që paraqesin për shtesën e vlerës fillestare të kontratave paraqesin argumentet; si rezultat i rishikimit të projektit si dhe mbulimin e shpenzimeve të pambuluara , apo punime të paparashikuara, kërkohet të miratohet një fond shtesë në masën 20 për qind të kontratës fillestare. Argumetat janë pothuajse të njëjtë për të gjitha kontratat shtesë që janë miratuar në vitin 2012. Duke qenë se llogaritja e vlerës së kontratave është një element kyç i transparencës dhe përgjegjësisë në mënyrën se si menaxhohen fondet publike, KLSH konstaton se projektet nuk plotësohen me hollësi të çmimeve për njësi, për çdo volum dhe lloj punimi, dhënë në dokumentat e tenderit.

Punimet e prokuruara

KLSH konstaton se punimet e prokuruara nuk janë prokuruar nëpërmjet matjes së punimeve e bazuar në çmimet fikse të përcaktuara këto në Manualin e Prokurimit Publik; “Fazat e përgatitjes së procesit të prokurimit”, sipas titullit “Llogaritja e vlerës së kontratave të punimeve”, duke mos përfshirë vlerën e gjithë mallrave dhe shërbimeve të nevojshme për zbatimin e kontratës, duke krahasuar elementët e çmimeve të botuara me çmimet e tregut, specifikimet teknike të punëve, por edhe nuk janë dokumentuar ato saktë. Specifikimet teknike janë elementë kyçë për çdo procedurë të suksesshme prokurimi. Sipas KLSH, në specifikimet e bëra nga autoriteti kontraktor, mungojnë kërkesat e domosdoshme si: Përshkrimi i saktë i punës për t’u kryer; standardi i cilësisë dhe i zbatimit që duhen arritur; grafiku i dorëzimit. Mosplotësimi i këtyre kërkesave ka krijuar vështirësi në realizimin e suksesshëm të procedurave të prokurimit. Mangësitë e konstatuara përbëjnë shkelje të Ligjit të Prokurimeve si dhe të Manualit të Prokurimit Publik, pjesa V, pika 1.2, specifikimet teknike. KLSH vëren gjithashtu se të gjitha dosjet e procedurave të prokurimit që janë zhvilluar në vitin 2012 janë inventarizuar nga punonjësit e njësisë së prokurimit, por ato nuk janë arshivuar dhe dorëzuar në arkive, duke mos u firmosur këto inventarë nga marrësi në dorëzim, pra punonjësit e arkivave, mosdorëzimi i dosjeve të procedurave të prokurimit në arkivë sipas afateve përbën shkelje të Udhëzimit të APP.

 

Sunday, September 1, 2013 - 12:54
Total votes: 12